4. Het zwarte goud...

Door Carina

Naast dat mest een stinkend goedje is, is mest ontzettend waardevol. In mest zitten allerlei stofjes die ervoor zorgen dat het gras weer kan gaan groeien. Bij ons op de boerderij zorgen we ervoor dat we voldoende land hebben waarop we alle mest van de koeien kwijt kunnen. Zo proberen we de kringloop rond te krijgen. Een gezonde kringloop voor mens, dier & milieu! Naast dat de koeien in het weiland poepen, poepen ze natuurlijk ook in de stal. Zie jij die schuiven op de vloer van de stal? Deze schuiven gaan af en toe heen en weer en zorgen er voor dat alle mest netjes wordt opgeruimd. De dunne mest valt aan het einde van de stal door de roosters in de kelder en wordt vervolgens overgepompt in die hele grote ronde mestsilo naast de stal. Die silo lijkt wel een beetje op een hele grote circus tent!

’s Zomers gebruiken we deze mest weer om het land te bemesten. De wat dikkere stro mest wordt met een hele sterke buis onder de grond door op de mestplaat gepompt, met een zogeheten molpomp. De mest wordt vanuit de grond omhoog gepompt op deze plaat: net als een mol! Ook deze dikkere mest gebruiken wij voor bemesting. Deze dikkere mest bevat veel organische stof door het stro en is hierdoor extra goed voor het bodem leven.

Melkvee

Onze koeien lopen zo veel mogelijk in de wei en krijgen gecertificeerd voer!

Biologisch

Puur natuur, goed voor de koeien en het milieu.

Familiebedrijf

Al jaren wordt de boerderij met veel passie gerund als familiebedrijf.

 Samen met de Natuur

Wij bieden een huis voor bijzondere vogels op onze weilanden!

Contact

Familie van de Beek
Olden Aller Allee 5
3882 RW, Putten

de Zuivel
06 12 91 51 34
zuivel@kleinoldenaller.nl

het Vakantiehuis
Mob. Greta: 06-205 934 96
Mob. Aart: 06-512 138 25
avandebeek@solcon.nl